Predavanja uživo iz kolegija Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 2

Predavanja uživo iz kolegija Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 2 kod doc. dr. sc. Mirana Pehara održat će se prema sljedećim terminima:

9.6. 16-18h

10.6. 9-11h