Predavanja kod prof. Renate Šimunović, prof. Marija Šunjića i prof. Maje Lasić

Predavanja iz kolegija Temeljna nastavna umijeća kod prof. Renate Šimunović održat će se prema sljedećem rasporedu:

22.5. Temeljna nastavna umijeća (16-18h)

23.5. Temeljna nastavna umijeća (9-10:30h)

Predavanja iz kolegija Likovna radionica kod prof. Marija Šunjića održat će se prema sljedećem rasporedu:

22.5. Likovna radionica (16-18h)

23.5. Likovna radionica (9-10:30h)

Predavanja kod prof. Maje Lasić održat će se prema sljedećem rasporedu:

22.5. Film, radio i TV kultura (15:30-17h)

22.5. Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu (17-18:30h)

23.5. Film, radio i TV kultura (9-10:30h)

23.5. Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu (10:30-12h)