Objavljen rad u časopisu Molecules

Profesorica sa studija Kemije Ilijana Odak, studentica diplomskog studija Kemije Ines Juričević u suradnji s kolegama sa Sveučilišta u Zagrebu, Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Splitu i Pliva, objavili su rad pod nazivom “Thieno-Thiazolostilbenes, Thienobenzo-Thiazoles, and Naphtho-Oxazoles: Computational Study and Cholinesterase Inhibitory Activity” u časopisu Molecules (IF=4,927).

Kompletan rad dostupan je na linku

https://www.mdpi.com/1420-3049/28/9/3781