Predavanja iz kolegija Matematika 2 i KDM (1. i 2. godina studija Informatika)

Predavanja iz kolegija Matematika 2 održat će se uživo u Orašju na dan 26.4. s početkom u 16h te na dan 27.4. s početkom u 9h.

Predavanja iz kolegija Kombinatorna i diskretna matematika održat će se uživo u Orašju na dan 26.4. s početkom u 16h te na dan 27.4. s početkom u 9h.