Glazbena umjetnost

Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe kojise bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI       
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA   
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskom glazbom Mostar, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, Akademskim pjevačkim zborom „Pro musica“, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Studentskim zborom te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA        
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja i sl.) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:    
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.     
Tajnica: mr. Marina Bazina, v. asist.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}

Raspored - Miljenko Puljić, v.asist.

Utorak, 08 Listopad 2019 07:09

Utorak, 15. 10. 2019.

08:30-10:00 - Josipa Ćoruša, violina

10:00-11:30 – Margareta Karužić, violina

11:30-13:00 – Nika Zubac, violina

13:00-14:30 – Komorna glazba

Utorak, 29. 10. 2019.

13:00-14:30 – Margareta Karužić, violina

14:30-16:00 – Josipa Ćoruša, violina

16:00-17:30 – Nika Zubac, violina

17:30-19:00 – Komorna glazba

Srijeda, 30. 10. 2019.

09:00-12:00 – Komorna glazba

12:00 – Violina; Studij orkestralnih dionica – N.Zubac, M. Karužić; J. Ćoruša

Četvrtak, 31. 10. 2019.

09:00-11:15 – Nika Zubac, Josipa Ćoruša, violina

11:15 – Studij orkestralnih dionica

Ponedjeljak, 24. 11. 2019.

10:00-19:00 – N. Zubac, violina; Studij orkestralnih dionica, Komorna glazba

Utorak, 25. 11. 2019.

09:00-15:00 – M. Karužić, violina; Studij orkestralnih dionica, Komorna glazba

Četvrtak, 12. 12. 2019.

10:00-19:00 – Komorna glazba, Violina, Studij orkestralnih dionica

Petak, 13.12.2019.

10:00-19:00 – Violina, Studij orkestralnih dionica, Komorna glazba

Subota, 14. 12. 2019.

09:00-12:00 – Violina, Studij orkestralnih dionica, Komorna glazba

Ponedjeljak, 20. 1. 2020.

10:00-13:00 – Violina

13:00-15:00 – Studij orkestralnih dionica

17:00-19:00 – Komorna glazba

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored - Marijana Pavlović, doc.

Utorak, 01 Listopad 2019 18:43

Utorak - uč. 108

14:00 - Zvonimir Ćorluka (1. god.)
14:30 - Iva Ćubela (2. god.)
15:00 - Mirna Kordić (2. god.)
15:30 - Nika Zubac (2, god.)
16:00 - Sara Mihaela Dedić (1. god.)
16:30 - Emma Novković (1. god.)
 
Srijeda - uč. 027
15:00 - Margareta Karuzić - violina (5. god.) - korepeticija 
15.45 - Margareta Karuzić - violina (5. god.) - korepeticija 
16.30 - Korepeticija - studenti klavira
17.15 - Komorna glazba/klavirski duo (2. god. smjera klavira)

Glazbena umjetnost Opširnije...


Klavir-obligatno 5-8 i korepeticija violine - Silvija Vukojević, str.sur.

Četvrtak, 26 Rujan 2019 19:06

U srijedu, 9. 10. 2019. godine u 15:00 sati, uč. 027, trebaju se javiti radi rasporeda i gradiva klavira-obligatno te korepeticije violine sljedeći studenti: 

III.godina

 1. Katarina Čolak
 2. Jelena Sesar
 3. Ivana Oršolić
 4. Ivan Vlajčić
 5. Stipe Popadić

IV.godina

 1. Filip Matak

II.godina

Nika Zubac – violina

IV.godina

Josipa Ćoruša – violina

Glazbena umjetnost Opširnije...


Klavir-obligatno 1-8 - Dubravka Zelenika Miličević, v.asist.

Četvrtak, 26 Rujan 2019 13:51

U ponedjeljak, 7. 10. 2019. godine u 14:30 sati, uč. 027, trebaju se javiti radi rasporeda i gradiva klavira-obligatno sljedeći studenti:

I.godina

 1. David Glibo
 2. Ilija Soldo
 3. Emma Raguz
 4. Luka Brčić
 5. Marija Budimir
 6. Magdalena Jurić
 7. Roko - ?
 8. Petković - ?

II.godina

 1. Iva Prskalo
 2. Matea Ćavar

III.godina

 1. Stjepan Jelica
 2. Jakov Grizelj
 3. Iva Kraljević

IV.godina

 1. Dario Adam Raguž
 2. Jurica Krišto
 3. Marija Paponja
 4. Martina Zeljko
 5. Denis Burić
 6. Bartol Pelajić
 7. Antonia Kasalo
 8. Ana Topić
 9. Teo Jurjević

Glazbena umjetnost Opširnije...


Klavir-obligatno 1-8 - doc.mr.art. Amela Plosko

Četvrtak, 26 Rujan 2019 13:35

U ponedjeljak, 7. 10. 2019. godine u 10 sati, uč. 027, trebaju se javiti radi rasporeda i gradiva klavira-obligatno sljedeći studenti:

I.godina

 1. Marko Grbavac (Harmonika)
 2. Domagoj Sušac
 3. Duje Masnić

II.godina

 1. Monika Grubišić Čabo
 2. Marijo Berišić
 3. Antonio Dominiković
 4. Paula Majčica
 5. Sandro Kršlak

III.godina

 1. Robert Dabarčić
 2. Ivana Džeba
 3. Pere Tokić
 4. Mateja Mišković
 5. Zlatko Zrno

IV.godina

 1. Karla Radoš
 2. Marijo Puljić
 3. Sara Marolt

Glazbena umjetnost Opširnije...


Učitavam...