Pratite nas na društvenim mrežama

Stručni studij kineziologije

III godina

Tuesday, 10 December 2019 06:57

Studenti treće godine koji su upisali modul Kondicijska priprema trebaju se javiti kod dr.sc. Mile Ćavara u terminu 12.12.2019., četvrtak u 16:00-17:30h.

Studenti treće godine koji su upisali modul Kineziološka rekreacija i fitness trebaju se javiti kod prof.dr.sc. Žarka Bilića u terminu 17.12.2019., utorak u 12:00-14:00h.

VAŽNO

Svi studenti druge i treće godine dužni su izvršiti upis u III., odnosno V. semestar zaključno sa 20.12.2019.

Koordinator stručnog studija,

Dr. sc. Mate Brekalo, doc.

 

Preddiplomski stručni studij kineziologije Read more ...


Raspored nastave I godina - mjesec prosinac, 2019.

Tuesday, 10 December 2019 05:59
I. GODINA
I. SEMESTAR
Br. Naziv kolegija Nastavnik, asistent Termin predavanja
1. Funkcionalna anatomija Dr.sc. Josip Mišković, doc.  
2. Biomehanika Akademik dr.sc. Branimir Mikić 13.12.2019. (petak)     15:00-16:30                 14.12.2019. (subota)            9:00-10:30
3. Pedagogija Renata Šimunović, v.asist.  
4. Osnove kineziologije Akademik dr.sc. Branimir Mikić 13.12.2019. (petak)           16:30-18:00                 14.12.2019. (subota)            10:30-12:00
5. Osnovne kineziološke transformacije Dr.sc. Mile Ćavar, doc. 12.12.2019. (četvrtak)   16:00-17:30

Preddiplomski stručni studij kineziologije Read more ...


Raspored nastave II godina - mjesec prosinac, 2019.

Tuesday, 10 December 2019 05:50
II. GODINA
III. SEMESTAR
Br. Naziv kolegija Nastavnik, asistent Termin predavanja
1. Osnove kineziterapije Dr.sc. Ivana Čerkez Zovko, doc.  16.12.2019. (ponedjeljak)         11:00-12:30
2. Teorija treninga Dr.sc. Mate Brekalo, doc. 16.12.2019. (ponedjeljak)     16:00-17:30
3. Sportska medicina Dr.sc. Tomislav Madžar, doc.                                   Dr.sc. Zrinko Madžar, doc. 12.12.2019. (četvrtak)                9:00-13:00                     13.12.2019. (petak)                 9:00-13:00
4. Povijest sporta Dr.sc. Ivana Kujundžić Lujan, doc. 16.12.2019. (ponedjeljak)     9:30-11:00
  Kineziološka psihologija Dr.sc. Ivona Čarapina Zovko, doc. 16.12.2019. (ponedjeljak)     13:00-16:00               
5. Osnove sportske prehrane Dr.sc. Greta Krešić, doc.  

Preddiplomski stručni studij kineziologije Read more ...


III godina

Tuesday, 19 November 2019 13:58

Mole se svi studenti koji bi trebali slušati III godinu Stručnog studija kineziologije da se jave na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i da navedu koji su modul izabrali (kondicijska priprema, kineziološka rekreacija i fitness, sport)

 

Koordinator stručnog studija,

Dr. sc. Mate Brekalo, doc.

Preddiplomski stručni studij kineziologije Read more ...


Raspored nastave II godina - mjesec studeni, 2019.

Friday, 15 November 2019 16:37

II. GODINA

III. SEMESTAR

Br.

Naziv kolegija

Nastavnik, asistent

Termin predavanja

1.

Osnove kineziterapije

Dr.sc. Ivana Čerkez Zovko, doc.

21.11.2019. (četvrtak)               13:30-15:00

2.

Teorija treninga

Dr.sc. Mate Brekalo, doc.

21.11.2019. (četvrtak)          15:00-16:30

3.

Sportska medicina

Dr.sc. Tomislav Madžar, doc.             Dr.sc. Zrinko Madžar, doc.

 

4.

Povijest sporta

Dr.sc. Ivana Kujundžić Lujan, doc.

21.11.2019. (četvrtak)           12:00-13:00

 

Kineziološka psihologija

Dr.sc. Kristina Sesar,  izv.prof.                                       Renata Šimunović, v.asist.

22.11.2019. (petak)                   13:00-16:00              

5.

Osnove sportske prehrane

Dr.sc. Greta Krešić, red. prof.

22.11.2019. (petak)              16:00-20:00                        23.11.2019. (subota)               09:00-12:00

Preddiplomski stručni studij kineziologije Read more ...


Raspored nastave I godina - mjesec studeni, 2019.

Friday, 15 November 2019 16:33

I. GODINA

I. SEMESTAR

Br.

Naziv kolegija

Nastavnik, asistent

Termin predavanja

1.

Funkcionalna anatomija

Dr.sc. Ljerka Ostojić, red.prof.        Dr.sc. Josip Mišković, doc.

22.11.2019. (petak)                    12:00-17:00

2.

Biomehanika

Akademik dr.sc. Branimir Mikić

15.11.2019. (petak)                          15:00-16:30

3.

Pedagogija

Renata Šimunović, v.asist.

21.11.2019. (četvrtak)                    15:30-16:30

4.

Osnove kineziologije

Akademik dr.sc. Branimir Mikić

16.11.2019. (subota)                        10:00-11:30

5.

Osnovne kineziološke transformacije

Dr.sc. Mile Ćavar, doc.

21.11.2019. (četvrtak)                16:30-18:00

Preddiplomski stručni studij kineziologije Read more ...