Pratite nas na društvenim mrežama

Front page

Novosti

Rezultati kolokvija-Geografske osnove ruralnog turizma

Monday, 09 December 2019 19:30

Rezultati ispita održanog 5. prosinca 2019

11911     20 bodova

11907     18 bodova

11935    16 bodova

11909    16 bodova

11927    14 bodova

11932    14 bodova

11912    12 bodova

11906    12 bodova

11934    12 bodova

7285     10 bodova

11917   8 bodova

11921  6 bodova

11931   4 boda

Uvid u radove u utorak 10. prosinca u 09.45

Turizam i zaštita okoliša Read more ...


VAŽNO Odgoda predavanja zbog dolaska gostujućih profesora

Monday, 09 December 2019 09:53
Zbog dolaska gostujućih profesora,i potreba predavaonica, odgađa se nastava u sljedećim terminima i na sljedećim kolegijima:
  
Ponedjeljak, 09.12.2019.  
 
Kolegij,Osnove marketinga u turizmu,u vremenu od 12:30 do 14:00.
Slušaju studenti,II.G.Turizam i zaštita okoliša,prof.Sanja Bijakšić.
 
Kolegij,Posrednici u turizmu,u vremenu,od:14:00 do 15:30.
Slušaju studenti,II.G.diplomski studij,Turizam i zaštita okoliša,prof.Sanja Bijakšić.
 
Utorak,10.12.2019.
 
Kolegij,Turistička geografija,u vremenu od 8:00 do 9:00
Slušaju studenti,II.G.Turizam i zaštita okoliša,prof,Ivan Madžar.
 
Kolegij,Geografija hrvatske, u vremenu od 9:00 do 10:00.
Slušaju studenti,III.G.Geografija jednopredmetni studij,prof.Ivan Madžar.
 
Kolegij,Geografija Australije i Oceanije. u vremenu od 10:00 do 11:00.
Slušaju studenti,III.G.Geografija jednopredmetni studij,prof.Ivan Madžar.
 
Četvrtak,12.12.2019
 
Kolegij Njemački jezik 1.,u vremenu od 13:30 do 15:00.,prof.Ivica Petrović,asistent Elvira Lovrić.
slušaju studenti 1.G. Turizam i zaštita okoliša.
 
Kolegij,Engleski jezik 1.,u vremenu od 13:30 do 15:00.
Slušaju studenti,I.G.Turizam i zaštita okoliša,prof.Milea Ajduk Kurtović.
 
  
Kolegij,Upravljanje okolišem,u vremenu od 13:00 do 16:00,prof.Nevenko Herceg,asistent Ana 
Buljubašić.

Turizam i zaštita okoliša Read more ...


Rezultati 1. kolokvija-Promet i turizam

Monday, 09 December 2019 08:42

Prvi kolokvij održan 04. 12. položili su

13094   v. dobar 4

13095   dobar 3

13111  dobar 3

13123   dobar 3

13093  dobar 3

13089  dovoljan 2 

Uvid u radove u utorak 10. prosinca u 08;45

Turizam i zaštita okoliša Read more ...