Kemija

Praktikum iz instrumentnih metoda analize

Utorak, 22 Svibanj 2018 21:55

Rezultati završnog kolokvija iz kolegija Praktikum iz instrumentnih metoda analize:


3277 84%
3035 93%
3232 70%
2295 56%
2294 80%
3261 80%
2296 72%
3237 80%
3239 73%
3240 75%

Uvid u rad 28.05.2018. u 11 h.

Kemija Opširnije...


Matematika 2

Utorak, 22 Svibanj 2018 10:32

2. kolokvij iz kolegija Matematika 2 održat će se u srijedu, 30. 5. s početkom u 14:00 sati.

Kemija Opširnije...


O studiju kemije

Studij kemije nudi mogućnost upoznati kemiju kao jezgru moderne znanosti. Program sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Kemija omogućava obrazovanje visoko stručnog nastavnog i znanstveno-istraživačkog kadra koji se može uključiti u obrazovne procese, znanstveno-istraživački rad, industriju i druge gospodarske djelatnosti. Kroz planirane kolegije studenti upoznaju i usvajaju osnovne principe kemije kao prirodne znanosti i njezinu prisutnost u svakodnevnom životu. S ciljem stjecanja praktičnih vještina i razvitka kreativnih sposobnosti, s velikim udjelom u nastavi, zastupljen je obvezni eksperimentalni rad u laboratoriju na svim godinama studija. Na našem Fakultetu kemija se može studirati u kombinaciji s biologijom, a od akademske 2014./15. i kao jednopredmetni studij kemije.
Preddiplomski studij Kemija (smjer: istraživački) traje 3 godine. Završetkom preddiplomskog studija student ostvaruje ukupno 180 ECTS bodova i stječe akademski stupanj Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica kemije (Baccalareus/Baccalarea chemiae).
Diplomski studij Kemija (grana: Analitička kemija) planira se pokrenuti 2017/2018. nakon završetka prve generacije prvostupnika kemije. Studij će trajati 2 godine. Završetkom diplomskog studija student ostvaruje ukupno 120 ECTS bodova i stječe akademski stupanj magistar/magistra kemije.
Preddiplomski studij Kemija-Biologija traje 3 godine. Završetkom preddiplomskog studija student ostvaruje ukupno 180 ECTS bodova i stječe akademski stupanj Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (edukacije)kemije i biologije.
Diplomski studij Kemija-Biologija traje 2 godine. Završetkom diplomskog studija student ostvaruje ukupno 120 ECTS bodova i stječe akademski stupanj Magistar/magistra (edukacije) kemije i biologije.Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}


Tajnik studija

{{ tajnik.o_ime + " " + tajnik.o_prezime }}

{{ tajnik.sz_naziv }}
Tel. {{ tajnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ tajnik.oo_broj_ureda }}
{{ tajnik.o_email }}

Nastavnici

dr. sc. Maja Pavela-Vrančić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

pavela@pmfst.hr

Kolegiji

Biološki aktivne tvari
Biotehnologija
Prirodni toksini u moru

dr. sc. Mladen Miloš

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

milos@ktf-split.hr

Kolegiji

Komunikacije u živim organizmima

dr. sc. Zora Pilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355445 / 445464
zora.pilic@fpmoz.sum.ba zpilic@sve-mo.ba

Konzultacije

Mostar, srijedom od 11 do 12 h

Ured

107 Mostar / 106B Rodoč

Životopis


Kolegiji

Fizikalna kemija
Fizikalna kemija 1
Fizikalna kemija 2
Praktikum iz fizikalne kemije
Praktikum iz fizikalne kemije 1
Praktikum iz fizikalne kemije 2
Tehnologija i analiza voda
Tehnologija i analiza vode
 • ,,Istraživanje antioksidacijskih svojstava ekstrakta smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) kao
 • Istraživanje antioksidacijskih svojstava organskih spojeva prirodnog porijekla kao inhibitora korozi
 • Istraživanje potencijalno kontaminiranih područja u Federaciji BiH
 • Sustavi za kontrolu i prečišćavanje voda
 • Elektrokemijsko i kvantnokemijsko istraživanje antikorozijskih svojstava hercegovačke autohtone bilj
 • Potencijalni mehanizmi za bolje korištenje krmnih potencijala primorskih pašnjačko-šumskih sastojina
 • Opremanje laboratorija za fizikalnu i analitičku kemiju
 • Identifikacija onečišćenja vode, tla, zraka i mjere zaštite.
 • Potpora gospodarstvu (MSP-a) u izboru tehnologija koje ne zagađuju okoliš i zbrinjavanju otpada
 • Erasmus+: Teacher
 • Istraživanje djelotvornosti samoorganizirajućih organskih filmova kao inhibitora korozije metala
 • Tempus: BHQFHE
 • Tempus CARDS
 • A Comparative Study on the Electrochemical Behaviour of Aluminium and 8090 Al-Li-Cu-Mg alloy in Acid Rain Solution, Int. J. Electrochem. Sci., 12 (2017) 3567-3588, Časopis
 • Electrochemical behaviour of iron and AISI 304 stainless steel in simulated acid rain solution, Int. J. Mater. Res. (formerly Z. Metallkd.) 107 (2016) 925-834., Časopis
 • Electrochemical behaviour of stainless steel in acidic fluoride media, Int. J. Mater. Res. (formerly Z. Metallkd.) 106 (2015) 1067-1076., Časopis
 • Influence of Fluoride Concentration and pH Value on the Corrosion Behaviour of Iron, Int. J. Electrochem. Sci., 8 (2013) 7926 – 7937. , Časopis
 • Influence of Alloying Elements on the Corrosion Stability of CoCrMo Implant Alloy in Hank’s Solution, Acta Biomaterialia. 2 (2006) 693-700., Časopis
 • The Passivity of Mild Steel in Borate Buffer Solution Containing Tannin, Corrosion 59 (2003) 890-896., Časopis
 • Cathodic bahaviour of Al-Ga alloy in aqueus solutions, DAAAM (2009) Chapter 42, 405., Časopis
 • Influence of Alloying Elements on the Corrosion of Cobalt Alloys, 209th ECS Meeting ,/ P. Schmuki (ur.) Denver : The Electrochemical Society, 601 (2006) 313., Konferencija
 • Inhibition of the Al-Mg alloy in chloride solutions by means of rosmarinus officinalis L., Symposium on Corrosion Control by Coatings, Cathodic Protection and Inhibitors in Seawater / L.-Šarc, O. (ur). Croatian Academy of Science and Arts, (1998) 82., Konferencija
 • Implementation of project on industrial ecology at University of Mostar, International Conference, Industrial Ecology and Sustainable Development in Higher Education, Proceedings, Editors R. Musemić, Š. Šikalo, Sarajevo, 2008. 160., Konferencija

dr. sc. Anita Martinović Bevanda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
anita.martinovic@fpmoz.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Analitička kemija 1
Analitička kemija 2
Instrumentalne metode analize kakvoće okoliša
Instrumentne metode analize
Instrumentne metode analize
Instrumentne metode analize 1
Osnovni kemijski procesi u okolišu
Praktikum iz analitičke kemije
Praktikum iz analitičke kemije 1
Praktikum iz analitičke kemije 2
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Viši praktikum iz analitičke kemije

dr. sc. Ilijana Odak

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ilijana.kikas@fpmoz.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Kemija kao dio prirode *
Kemija okoliša
Organska kemija 1
Organska kemija 2
Praktikum iz organske kemije
Praktikum iz organske kemije 1
Praktikum iz organske kemije 2
Svjetska književnost *
 • 2015.-2016. – Voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta „Ispitivanje kemijskog sastava, fotostab
 • 2015.-2016. – Suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu „Biokemijska karakterizacija hercegovač
 • 2015. – Suradnica na projektu „Istraživanje ekološkog statusa u svrhu zaštite voda i biološke raznol
 • 2013.-2014. - Suradnica na projektu "Funkcionalizacija benzobiciko[3.2.1]oktadienskog skeletona reak
 • 2010. – 2012. - Suradnica na međunarodnom projektu TÁMOP 4.2.2/08/1/2008-0018 pod nazivom "Livable E
 • 2009.- 2011. - Suradnica na bilateralnom znanstveno-istraživačkom projektu u okviru hrvatsko-mađarsk
 • Ispitivanje kemijskog sastava, fotostabilnosti i termičke stabilnosti eteričnih ulja

dr. sc. Mladen Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika 1
Kineziološka metodika 2
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj ško
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj n
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
TZK kod djece s posebnim potrebama

dr. sc. Slavica Brkić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 478
slavica.brkic@sve-mo.ba

Konzultacije

utorak 12.00

Ured

Stara zgrada FPMOZa, ured 206 kat lijevo

Životopis

Slavica Brkić rođena Ereš Mjesto, država, datum rođenja: Dobrič, Široki Brijeg, BiH, 10.kolovoz 1960. • Kretanja u službi:  Od 1984. do 1986. godine privremeno se zapošljava u srednjoj školi na Širokom Brijegu i RMK školi u Zenici.  Godine 1986. zapošljava se u Centru za istraživanje i razvoj (CIR) radne organizacije „ZRAK“ u Sarajevu na zadacima razvoja i konstrukcije manje i srednje složenih optičkih uređaja. Godine 1992. zbog ratnih zbivanja rad prestaje.  1996. godine nakon rođenja dvoje djece zapošljava se u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Ruđer Bošković“ u Mostaru.  2001. godine zapošljava se kao vanjski suradnik Pedagoškog fakulteta na Sveučilištu u Mostaru u zvanju asistenta.  2006. godine zasniva radni odnos na FPMOZ-u na Sveučilištu u Mostaru.  2006. godine angažirana je od strane Zavoda za školstvo u Mostaru na različitim privremenim zadacima.  2007. godine angažira se kao vanjski suradnik na FZS i APTF Sveučilišta u Mostaru.

Kolegiji

Astronomija i astrifizika
Astronomija i astrofizika
Fizički praktikum 1
Fizički praktikum 2
Fizički praktikum 3
Fizički praktikum 4
Fizika
Fizika 1
Fizika 2
Metodička praksa nastave fizike
Metodika nastave fizike 1
Metodika nastave fizike 2
Opća fizika 3
Opća fizika 4
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
Praktikum iz fizike
Uvod u opću fiziku
 • „Čestično valni dualizam, difrakcija na dvije vremenske pukotine“ “Particle-Wave Duality, Double Slit Diffraction in the Time Domain“ ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Temeljni zakoni očuvanja, primjer iz mikrosvijeta: sudar kvark-antikvark“ “The fundamental Laws of Conservation, an Example from Microworld: Collision a Quark-antiquark“ ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Produkcija stranosti u sudarima iona i čestica“ “Strange Particle Production in Collisions Ions and Particles” ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Dinamika teško-ionskog sudara“ “Dynamics of a Heavy-ion Collisions“, ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Produkcija šarm mezona u sudarima kvarkova“ “Charm Production in a Quark-antiquark Collisions“, ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Kolektivni tok čestica u teško-ionskim sudarima“ “Collective Flow of Particles in Heavy-ion Collisions“ ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Raspodjela invarijantne mase vektorskih mezona“ “Invariant Mass Distribution of Vector mesons“ ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Energijska ovisnost kolektivnog toka“ “Energy Dependence of Collective Flow“ ISSN 1023-7977, Časopis
 • „Verbalne definicije i definicija algoritmom u nastavi fizike“ Verbal Definition and Algorithm Definition in Teaching of Physics " ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Povijest najljepših otkrića i eksperimenata u fizici: od Aristotela do Higgsa“ “History oft he Most Beautiful Discoveries and Experiments in Physics.from Aristotle to Higgs“ ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Interaktivne metode u nastavi fizike“ “Interactive Methodes in Teaching Physics“ ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ "IMPLEMENTATION OF CONCEPTUAL TEXT THROUGH INTERACTIVE TEACHING OF PHYSICS" ISBN 978-86-84143-46-6 , Časopis
 • „Matter in Extreme Conditions“ ISBN: 978-86-80300-01-6 COBISS.SR-ID 215655436 , Časopis
 • „Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-6-2 COBISS.RS-ID 5124632 , Časopis
 • “Optical Properties of Quantum Dots“ ISSN: 2304-9693 , Časopis
 • „Formiranje znanja u nastavi fizika“ ŠKOLA 3 , Časopis
 • „Pokusi u nastavi fizike“ ŠKOLA 5, Časopis
 • Biocompatibility of Cadmium Selenide Quantum Dot ISSN 2304-9693, Časopis
 • Pristup nastavi matematike primarnog obrazovanja,UDK 378.091.212:51 371.3:51 37.017.7:51, Časopis
 • Collective Phenomena in Heavy Ion Collisions,Universal Journal of Physics and Application 11(5):154-161, 2017 DOI:10.13189/ujpa.2017.110504, Časopis
 • Biocompatibility of Cadmium Selenide Quantum ,The Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research RAD 2017, Konferencija
 • Voda-vrilo života, Konferencija
 • "The Role of Historical Element in Theaching Physics "Connecting scientists in the western Balkans region,Symposium "Science and Society" DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst GermanAcademic Exchange Service, Konferencija
 • "Fizikalne predkoncepcije učenika primarnog obrazovanja" 11. dani osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije "Od znanosti do učionice"Međunarodna znanstvena konferencijaPreme kvalitetnoj školi, Konferencija
 • : „Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-5-5 COBISS.RS-ID 4630552, Konferencija
 • „Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ ISBN 978-86-84143-34-3, Konferencija
 • „Matter in extreme conditions“ ISBN: 978-86-80300-00-9 COBISS.SR-ID 215620620, Konferencija
 • “Contaminated Areas of Southern Bosnia and Herzegovina“ ISBN: 978-86-6125-160-3, Konferencija
 • „Quantum Dots as Biological Markers“ ISBN: 978-86-6125-160-3, Konferencija
 • Najljepša otkrića u povijesti fizike ,ISBN: 978-953-8115-13-4 , Konferencija
 • Osnovna mjerenja u općoj fizici, Knjiga

dr. sc. Slobodan Brinić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

brinic@ktf-split.hr

Kolegiji

Anorganska kemija 1
Praktikum iz anorganske kemije 1

dr. sc. Stanislava Talić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Biokemija 1
Biokemija 2
Kancerogeni u okolišu
Karcinogeni u okolišu
Metodička praksa iz kemije
Metodika nastave kemije 1
Metodika nastave kemije 2
Organska kemija i biokemija
Osnove biokemije
Praktikum iz biokemije
Praktikum iz biokemije 1
Praktikum iz biokemije 2
Praktikum iz metodike nastave kemije 1
Praktikum iz metodike nastave kemije 2
Viši praktikum iz biokemije

dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 445 468
svjetlana.stanic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

102c kampusa u Rodoču

Kolegiji

Avertebrata
Beskralješnjaci
Ekologija voda na kopnu
Opća biologija
Opća zoologija
Osnove biologije
Praktikum iz beskralješnjaka
Praktikum iz opće zoologije
Protisti i gljive
Terenska nastava iz beskralješnjaka

dr. sc. Zrinka Knezović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
zrinka.knezovic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Biostatistika
Pedagogijska statistika
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu
Uvod u statistiku
Uvod u znanstveno istraživački rad

dr. sc. Ante Prkić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Osiguranje kvalitete u analitičkom laboratoriju

dr. sc. Danijela Barić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

dbaric@irb.hr

Životopis

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=231155

Kolegiji

Računalna kemija

dr. sc. Ivan Dragičević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Organska kemija
Uvod u znanstveno istraživački rad

dr. sc. Ivana Martinović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

martinovic.ivanna@gmail.com

Kolegiji

Instrumentne metode analize 2
Kemija
Okolinske tehnologije
Opća i anorganska kemija
Opća kemija
Opća kemija 1
Opća kemija 2
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Praktikum iz opće kemije 1
Praktikum iz opće kemije 2

dr. sc. Ivana Martinović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+ 387 36 44 54 53
martinovic.ivanna@gmail.com

Konzultacije

utorak, 14h ili po dogovoru

Ured

kampus Rodoč, 106a

Životopis

Ivana Martinović (rođ. Mišković) rođena je 18.10.1981. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu je završila u Orebiću, a srednju školu Gimnaziju fra Grge Martića u Mostaru. Godine 2000. upisala je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2006. uspješno obranila diplomski rad i stekla zvanje diplomiranog kemijskog inženjera. Godine 2008. upisala je poslijediplomski studij „Industrijska ekologija“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je 2011. magistrirala s temom pod nazivom „Utjecaj emisije plinova u procesu elektrolize aluminija na koroziju konstrukcijskih materijala na bazi željeza“. Doktorirala je na prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2015. u znanstvenom polju kemija s temom ,,Utjecaj kiselih kiša na oksidne filmove metala”. Zaposlena je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2007. Od siječnja 2007. do listopada 2010. godine obnašala dužnost tajnika Studija kemije, a od listopada 2015. pročelnica je Studija kemija. Nositeljica je kolegija Opća kemija 1 i 2 na matičnom fakultetu, te kolegija Kemija I na Fakultetu zdravstvenih studija.

Kolegiji

Okolinske tehnologije
Opća i anorganska kemija
Opća kemija 1
Opća kemija 2
 • Utjecaj sadržaja galija na katodno ponašanje Al-Ga slitina

dr. sc. Ivanka Mikulić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Klinička biokemija

dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

dr. sc. Lejla Bevanda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
lejla.bevanda@fpmoz.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

103a

Kolegiji

Biologija stanice
Biološka evolucija
Epigenetika
Evolucija
Genetika
Organska evolucija
Osnove humane genetike
Praktikum iz biologije stanice
Praktikum iz genetike
Praktikum iz organske evolucije
Praktikum iz stanične i molekularne biologije
Stanična i molekularna biologija

dr. sc. Marijo Buzuk

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Anorganska kemija 2
Praktikum iz anorganske kemije 2

dr. sc. Sanja Tipurić-Spužević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 355 456
sanja.spuzevic@gmail.com

Konzultacije

ponedjeljkom od 9 do 11

Ured

219

Kolegiji

Diferencijalni i integralni račun 1
Diferencijalni i integralni račun 2
Diferencijalni i integralni račun II
Diofantske jednadžbe
Matematičke osnove opće fizike
Matematički programski alati
Matematika 1
Matematika 2
Matematika 3
Normiranji prostori
Primjena računala u matematici
Uvod u matematiku

prof. Blanka Tuka

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani profesor
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 475
blanka.tuka@sum.fpmoz.ba

Konzultacije

utorkom od 10h-11h

Ured

Ured 205

Životopis

Blanka Tuka

Kolegiji

Fizički praktikum 1
Opća fizika 1
Opća fizika 2
Opća fizika 3
Osnove fizike čvrstog stanja
Osnove fizike čvrstog stanja
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
Praktikum iz fizike
Statistička fizika

mag. Marijana Marković Boras

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Praktikum iz biokemije 1
Praktikum iz biokemije 2
Praktikum iz organske kemije

mag. Tomislav Kraljević

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Kolegiji

Praktikum iz analitičke kemije
Praktikum iz analitičke kemije 1
Praktikum iz analitičke kemije 2
Praktikum iz anorganske kemije
Praktikum iz instrumentnih metoda analize

mag. Gloria Zlatić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Praktikum iz fizikalne kemije
Praktikum iz fizikalne kemije 1
Praktikum iz fizikalne kemije 2

mag. Mila Zovko

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

mila.zovko@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Termine konzultacija dogovoriti mailom

Ured

310

Kolegiji

Matematički programski alati
Matematika 1
Matematika 2
Numerička matematika
Primjena računala u matematici

Marina Vasilj

Profil nastavnika

Zvanje


Stručni suradnik
Djelatnik

Kolegiji

Praktikum iz opće kemije 1
Praktikum iz opće kemije 2
Učitavam...