Odgojne znanosti - Pedagogija

Strategije poučavanja učenika s IT1 - upute za studente koji nisu ostvarili pravo na potpis

Subota, 24 Rujan 2016 14:19

Prof.dr.sc.Zrinjka Stančić

 

Strategije poučavanja učenika s IT1

 

Popis studenata prve godine diplomskog studija koji u zimskom ispitnom roku nisu ostvarili pravo na potpis

IME I PREZIME
BROJ INDEKSA

NAČIN UPISA

NASLOV RADA

DATUM I OCJENA

      1. Ana Pavković

1578DS

Izvanredni studij

   

    2. Anamarija Perić

1548DS

Izvanredni studij

   

    3. Anita Zadrić

1561DS

Izvanredni studij

   

    4. Azra Hodžić

1690DS

Izvanredni studij

   

    5. Branka Nešić Jelić

1708DS

Izvanredni studij

Suradničko učenje

18.09.2016., prihvaćen uz komentare

    6. Darija Zovko

1709DS

Izvanredni studij

   

     7. Iva Kvesić

1537DS

Izvanredni studij

   

8. Ivana Tomić

1529DS

Izvanredni studij

Suradničko učenje

12.09.2016., prihvaćen uz komentare

9. Jasna Pačavar Popović

1542DS

Izvanredni studij

   

10. Josipa Znaor

1558DS

Izvanredni studij

   

11. Lara Rosić

1544DS

Izvanredni studij

Suradničko učenje

12.09.2016., prihvaćen uz komentare

 

Poštovani studenti prve godine diplomskog studija,

u nastavku predlažem 13 tema pisanog rada kojima možete ostvariti pravo na potpis u prethodnom zimskom semestru ak.god.2015/2016.

Teme:

1. Okruženje poticajno za učenje u školi

2. Planiranje i programiranje odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi s posebnim programima

3. Pripremanje nastavnog sata – vrste i izvedba po mjeri učenika s teškoćama

4. Nastavne strategije i metode usmjerene potrebama učenika s teškoćama

5. Metodičko- didaktičke posebnosti za odabir nastavnih medija

6. Portfolio

7. Suradničko učenje (odabrale Rosić i Tomić)

8. Vidna, govorna i slušna spremnost učenika s teškoćama u početnoj nastavi čitanja i pisanja-implikacije za praksu poučavanja

9. Didaktička i metodička polazišta u obradi umjetničkog teksta-suvremeni pristupi u inkluzivnoj nastavi

10. Metodički scenariji u nastavnom području Izražavanje i stvaranje

11. Metodičke posebnosti u nastavi prirode i društva

12. Odgoj i obrazovanje i mjesto vrednovanja i ocjenjivanja ishoda učenja

 

Upute za pisanje teme

Odabrane jednu od ponuđenih tema, preporučeno je da svaki student odabere njemu najzanimljiviju temu. Teme se pišu temeljem proučenih članaka, knjiga, priručnika koje ćete pronaći u knjižnici ili na internetu. Preporučeno je koristiti min 3, a maksimalno 5 izvora literature.

 

Molim Vas pišite prema slijedećim uputama i strukturi:

- pisati u Times New Roman 12, prored 1.5,

- numerirati stranice

- odvojiti ulomke radi preglednosti

- dužina seminara od 7 do max 10 stranica (s popisom literature)

 

Prijedlog strukture odabrane teme

Naslovna stranica (ime i prezime studenta, naslov rada, naziv Fakulteta, naziv kolegija, titula, ime i prezime nastavnika, mjesto, mjesec i godina)

1. Uvod (argumentirati važnost ove teme, kratko, sažeto, potkrijepljeno literaturom)

 

2. Razrada teme (podijeliti na odlomke, prikazati temu, postavke, objediniti nalaze iz više izvora, jasno i sažeto prikazati glavne postavke, potkrijepljeno istraživanjema, primjerima razrade/dobre prakse, literaturom).

2.1. Podnaslov

2.2. Podnaslov

3. Kritički osvrt ili primjeri dobre prakse

4.Zaključak (navesti glavne zaključke, vidjeti perspektivu za budućnost, navesti vlastite ideje i smjernice za buduća istraživanja, potkrijepljeno literaturom izvorima, autorima, godinama)

 

5. Literatura (navesti autore i izvore po abecednom redu prema prezimenu u APA stilu, smjernice u nastavku)

 

· u popisu literature navode se svi izvori koje ste citirali u svom radu, dakle, reference citirane u tekstu moraju se pojaviti na popisu literature i obrnuto.

· poredak referenci u popisu složen je prema abecednom redu prezimena prvog autora u radu.

Jedan autor: Prezime, I.

Dva (ili tri) autora: Prezime, I., (Prezime, I.) i Prezime, I.

Više autora: Prvi autor, I. i sur. ili et al.

Knjiga i dio knjige:

Prezime, I. (2010). Naslov knjige. Grad: Izdavač.

Prezime, I. (2010). Naslov poglavlja ili dijela knjige. U I. Prezime (Ur.), Naslov knjige (str. 50-70). Grad: Izdavač.

Članak u časopisu:

Prezime, I. (2010). Naslov članka u časopisu. Ime časopisa, 18 (2), 44-59.

(U ovome primjeru 18 označava broj sveska/godišta, a 2 broj u tekućem godištu)

 

Članak u konferencijskom zborniku:

Prezime, I. (2010). Naslov članka u konferencijskom zborniku. U I. Prezime, i I. Prezime (Ur.), Naziv konferencijske publikacije (str. 33-44). Grad: Izdavač.

Dokumenti, izvješća i druge institucionalne publikacije

Institucionalni ili skupni autor. (2010). Ime dokumenta ili izvješća. Ustanova, Odjel. Grad: Izdavač.

Radovi i drugi izvori na Internetu

Ime, P. (15. rujna 2010). Ime dokumenta s mrežnoga odredišta (Web site). Preuzeto 16. rujna 2010. iz Ime mrežnoga odredišta: http://www.webadresa.....

Prezime, I. (15. rujna 2010). Mrežna stranica (Web page). Preuzeto 16. rujna 2010. iz Mrežnoga odredišta: www.webadresa

Članak ili prilog u novinama

Prezime, I. (15. rujna 2010). Ime članka u novinama. Ime novina, XX (122), str. 8-9.

(U ovome primjeru XX označava broj godišta, a 122 broj dnevnih novina ili tjednika)

 

 

 

 

Obavijesti Opširnije...


Prikupljanje potpisanih dnevnika prakse

Petak, 23 Rujan 2016 20:40
Poštovani,
obavještavamo Vas da će se u ponedjeljak, 26.9. u 16 h, dvorana 208, održati sastanak za prikupljanje uvezanih, ovjerenih i potpisanih dnevnika, koje ste u sklopu kolegija Praksa bili obavezni napisati. Molimo sve vas koji do sada niste predali dnevnike, da se odazovete i dođete na sastanak.

Obavijesti Opširnije...


Uvod u književnost - rez. ispita

Petak, 23 Rujan 2016 13:48

 REZULTATI ISPITA UVOD U KNJIŽEVNOST – MOSTAR

 

Pismeni dijel ispita iz kolegija Uvod u književnost, održan 16. IX. 2016.,  položili su i mogu pristupiti usmenom dijelu ispita sljedeći studenti:

1.       10545

2.       10509

3.       8621

4.       9514

5.       10531

6.       9027

7.       10571

8.       9554

9.       9545

10.   10542

11.   9722

12.   8974

13.   10506

14.   10534

15.   9533

16.   9528

17.   9539

18.   9021

19.   9935

Usmeni dijel ispita i upis ocjena održat će se 26. IX. 2016. u 12 sati, kab. 316.

Rezultati ispita Opširnije...


Optimizacija

Petak, 23 Rujan 2016 00:26

 REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA IZ OPTIMIZACIJE

Održanog, 20.9.2016.

 

Pismeni dio ispita položili su:

 

1. Stjepan Mitar 1336 dovoljan (2)

2. Stipe Leko 1453 dovoljan (2)

3. Andrija Vladić 8676 dovoljan (2)

4. Daniela Miočević------dovoljan (2)

5. Kristina Gavran 8517 dovoljan (2)

6. Mili Vego 8511 dovoljan (2)

 

Pregled radova i usmeni dio ispita bit će u utorak, 27.9.2016. godine u 8:00 sati.

 

NASTAVNIK

Doc.dr.sc. Ljiljanka Kvesić

Rezultati ispita Opširnije...


Studomat
ISS

Notice: Undefined index: query in /var/www/fpmoz/modules/mod_fpmoz_studijska_grupa/mod_fpmoz_studijska_grupa.php on line 24

Notice: Undefined index: v in /var/www/fpmoz/modules/mod_fpmoz_studijska_grupa/mod_fpmoz_studijska_grupa.php on line 25