Pratite nas na društvenim mrežama

International cooperation

Natječaj - studentska mobilnost (ekologija; geografija; pedagogija; sociologija) - Sveučilište Palacký – Olomouc (Republika Češka)

Natječaj za studentsku mobilnost (ekologija; geografija; pedagogija; sociologija),

Sveučilište Palacký – Olomouc (Republika Češka)

Otvoren je natječaj Sveučilišta Palacký u Olomoucu, Republika Češka, za studentsku mobilnost u trajanju od pet mjeseci, za ljetni semestar akademske 2019./2020. godine.

Prema potpisanom ugovoru studenti sva tri studijska ciklusa se mogu prijaviti na sljedeća studijska područja:

 • 0314 Sociology and cultural studies;
 • 0532 Earth Sciences;
 • 0521 Environmental Sciences;
 • 0110 Education.

Rok za podnošenje prijava je 2. listopad 2019. godine, do 15:00 sati.

Zainteresirani studenti trebaju poslati, na email adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sljedeću dokumentaciju:

 • Prijavni obrazac (dostupan na:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);
 • CV (obrazac je dostupan na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);
 • Motivacijsko pismo (engleski jezik);
 • Potvrdu o znanju engleskog jezika B2;
 • Prijepis ocjena s matičnog fakulteta na hrvatskom i engleskom jeziku;
 • Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici (obrazac je dostupan na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Preporuka studentima:

 • pogledati na stranici Sveučilišta Palacký u Olomoucu mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnom Fakultetu i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici;
 • pogledati akademski kalendar Sveučilišta Palacký u Olomoucu te sukladno istome napravit studijski plan na gostujućoj instituciji. Kalendar je dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.upol.cz/en/students/exchange-students/academic-calendar-organization-of-study/.

Kontakti:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faculty International Relations Offices - University Palacký - Olomouc (Czech Republic):

 • PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD., Head of the department, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mgr. Klára Henzlová, Student Mobilities Erasmus+ KA107 (non-EU mobilities), e--mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mgr. Tereza Kalousková, Incoming student coordinator for Cooperation Agreements, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mgr. Eva Ohnisková, DiS., Student Mobilities Erasmus+ KA107 (non-EU mobilities); e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faculty of Science: Dana Gronychová, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faculty of Education: 

 • Mgr. Jana Dostálová, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mgr. Dagmar Zdráhalová, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Više informacija dostupno na: https://iro.upol.cz/en/ i na e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.