Novosti

MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA

Sveučilište u Mostaru u suradnji s University of South-Eastern Norway i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru, organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se održati u Mostaru na Univerzitetu Džemal Bijedić u razdoblju od 3. do 15. lipnja 2019. godine.

Prijaviti se mogu svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovanjem u Međunarodnoj ljetnoj školi studenti mogu ostvariti 7.5 ECTS bodova. Ljetna škola organizira se kroz dva kolegija:

  • Ljudska prava (The Most serious of International Crimes)  i
  • Socijalno poduzetništvo (Social Entrepreneurship).

Prijavni obrazac kao i detaljnije informacije postavljene su na stranici:  

https://www.usn.no/english/academics/how-to-apply/applications-for-international-summer-schools/

ili na stranici www.usn.no International Summer School in Mostar.

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti do 1. svibnja 2019. godine.