Novosti

Rektorova nagrada

Prijave i dokumentaciju za Rektorovu nagradu za uspjeh u studiranju potrebno je dostaviti najkasnije do 20. listopada 2018. godine u tajništvo Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.
 
Prijave i dokumentaciju za Rektorovu nagradu za šport, studentski, znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta potrebno je dostaviti najkasnije do 26. listopada 2018. godine na adresu Sveučilište u Mostaru, Rektorat, Trg hrvatskih velikana 1., 88000 Mostar, s naznakom ,,Za Rektorovu nagradu".
 
Detaljnije na linkovima 1 i 2.