Novosti

OBAVIJEST O RUJANSKOM RAZREDBENOM ROKU

 

Prijave za II. (rujanski) razredbeni rok primati će se od 27. kolovoza do 10. rujna 2018. godine od 9,00 do 14,00 sati u učionici 119.

Pristupnici strani državljani ne mogu se prijaviti u statusu redovito uz potporu Ministarstva.

 

U svrhu prijave za razredbeni postupak treba dostaviti:

 1. Izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i vjenčani list (ako je mijenjano

prezime);

 1. Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature

(Svjedodžbe trebaju biti originalne ili ovjerene kopije s potvrdom drugog Fakulteta gdjese nalaze originali).(Pristupnici koji su srednju školu završili u Republici Hrvatskoj moraju izvršiti ekvivalenciju svjedodžbi izdanih u Republici Hrvatskoj. Postupak ekvivalencije obrazovne isprave se pokreće u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona sa sjedištem ulici Stjepana Radića 3/III u Mostaru (zgrada bivšeg Đačkog doma), telefon: 036/334-400, fax: 036/316-792, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Za prijavu na natječaj je potrebno dostaviti kopiju zahtjeva za nostrifikaciju i ekvivalenciju, a nakon završenog postupka ekvivalencije dostaviti rješenje o ekvivalenciji. Upis nije moguć bez navedenog rješenja o ekvivalenciji.)i.;

 1. Potvrda o prebivalištu;
 2. Popunjenu prijavu za razredbeni postupak (formular dobijete na Fakultetu) (Ukoliko se

prijavljujete na dvopredmetne studije, popunjavate dvije prijave – za svaki studij

posebno‐ ali predajete jednu dokumentaciju);

 1. Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM. Uplata se vrši na žiro

račun Fakulteta prirodoslovno‐matematičkih i odgojnih znanosti: 154 921 200 516 915 4

kod Intesa Sanpaolo banka d.d.;

 1. Za Studij fizičke kulture i za stručni Studij kineziologije liječničko uvjerenje o

psihofizičkim sposobnostima od obiteljskog liječnika, sa naznakom da je student

sposoban za upis i studij na Studiju fizičke kulture, odnosno stručni Studij kineziologije

na FPMOZ.

 

Razredbeni postupak:

Razredbeni ispit za II. (rujanski) rok održati će se od 11. i 12. rujna 2018. god.

Detaljniji raspored održavanja razredbenih ispita za pojedine studije biti će objavljen na

oglasnim pločama Fakulteta i na web stranici www.fpmoz.ba.

 

Napomena: Svaki pristupnik za vrijeme prijemnog ispita treba imati osobni dokument sa slikom.

Na razredbenom ispitu za Studij fizičke kulture Plivanje je eliminatorno, ukoliko student

ne zadovolji na plivanju, gubi pravo pristupa polaganju ostalim elementima razredbenog

ispita.

Ukoliko pristupnik na razredbenom ispitu na Studiju glazbene kulture ne zadovolji na

Solfeggio neće moći upisati studij u statusu redovito uz potporu ministarstva.

Pravo upisa na instrumentalne smjerove i smjer Solo pjevanje steći će oni pristupnici koji na

razredbenom postupku postignu minimalno 90 bodova iz sviranja glavnog instrumenta,

odnosno solo pjevanja.

Svi pristupnici za studij kemije dužni su posjedovati slijedeće tijekom prijemnog ispita:

 1. osobni identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica ili putovnica),
 2. kemijsku i grafitnu olovku,
 3. kalkulator,
 4. periodni sustav elemenata.

Na dvopredmetnim studijima pristupnici trebaju položiti prijemni ispit za oba studija na koja

su se prijavili da bi se mogli upisati redovito. Ukoliko pristupnik na prijemnom ispitu ostvari

prvenstvo samo na jednom od studija na koje je izlazio, tada taj studij upisuje po cijeni

redovitog , a drugi studij po cijeni redovitog uz plaćanje.

 

 

Upisi na Fakultet

Upisi će se vršiti od 13. do 21. rujna 2018. godine od 9,00 do 14,00 sati u učionici 119.

Studenti koji steknu pravo upisa, gube to pravo ako se ne upišu u roku predviđenom za upis.

 

Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:

 1. Index i upisni materijal
 2. Dvije fotografije (format 4/6);
 3. Originalne dokumente (ukoliko ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak);
 4. Priznanicu o uplaćenim troškovima upisa.