Tjelesna i zdravstvena kultura

Obavijest za sve redovne studente 1. i 2. god. studija

Upisi u nove grupe za II. semestar 2017./2018. godine biti će u ponedjeljak 26. ožujka 2018. godine u učionici 0-1 ("velika Baraka") u gradu, po sljedećem rasporedu:

 

- 1.godina studija - 18,30h

- 2.godina studija - 19,00h


* Studenti RN, PO, ER, FAR., i GL. UMJETNOSTI, već su raspoređeni u termine (pogledati ispod termine) i ne moraju dolaziti na upise, dok su svi ostali(redovni) studenti, obavezni doći u navedene termine i odabrati slobodan termin.


Termini studenata koji su već raspoređeni:

Ponedjeljak:

Nositelj kolegija: dr.sc.Mladen Kvesić, izv.prof.

 Smjer Grupa Godina studija  Termin vježbi u 2. semestru  Mjesto vježbi  Termin iz 1. semestra 
 - Grupa 1 1 15.30h - 16.30h  Dvorana 3*  -
 RN Grupa 2 1 16.30h - 17.30h   Dvorana 3* Utorak (10.00h-11.00h)
 PO Grupa 3 1 17.30h - 18.30h   Dvorana 3* Utorak (13.30h-14.30h) 
 PO Grupa 4 1 18.30h - 19.30h   Dvorana 3* Utorak (14.30h-15.30h) 
* Dvorana 3 se nalazi u kampusu u Rodoču

 

Srijeda: 

Nositelj kolegija: dr.sc.Mladen Kvesić, izv.prof.

Smjer Grupa Godina studija Termin vježbi u 2. semestru Mjesto vježbi Termin iz 1. semestra

ER

Grupa 5 1 13.00h - 14.00h Dvorana 3* Četvrtak (15.00h-16.00h)

ER

Grupa 6 1 14.00h - 15.00h Dvorana 3* Utorak (15.30h-16.30h)

FAR

Grupa 7 1 15.30h - 16.30h Dvorana 3* Četvrtak (16.00h-17.00h)

-

Grupa 8 1 17.30h - 18.30h Dvorana 3* -

Grupa 9 1 18.30h - 19.30h  Dvorana 3* -

PO

Grupa 1 2 9.00h - 10.00h Dvorana 3* Četvrtak (14.00h.15.00h)

RN

Grupa 2 2 10.00h - 11.00h Dvorana 3* Utorak (16.30h-17.30h)

ER

Grupa 3 2 11.00h - 12.00h Dvorana 3* Četvrtak (11.00h-12.00h)

ER

Grupa 4 2 12.00h - 13.00h Dvorana 3* Četvrtak (12.00h-13.00h)

FAR

Grupa 5 2 16.30h - 17.30h Dvorana 3* Četvrtak (17.00h-18.00h)

* Dvorana 3 se nalazi u kampusu u Rodoču

 

Petak: 

Nositelj kolegija: dr.sc.Mladen Kvesić, izv.prof.

Smjer Grupa Godina studija Termin vježbi u 2. semestru Mjesto vježbi Termin iz 1. semestra

GL.UMJ.

Grupa 21             1             11.00h - 12.00h    Dvorana 3                     -

GL.UMJ.

Grupa 18             2             12.00h - 13.00h    Dvorana 3                     -

* Dvorana 3 se nalazi u kampusu u Rodoču


  • Svi studenti (osim grupa koje su već raspoređene u svoje termine), u navedenom terminu su obavezni doći na upise u grupe, kako bi na vrijeme mogli započeti sa vježbama

  • Svi studenti koji imaju pravo na zdravstvena ili sportska oslobođenja, dokumentaciju MORAJU donijeti najkasnije do 07.04.2018. godine i preuzeti svoje teme za seminarske radove.

  • Vježbe za sve studente započinju od utorka, 3. travnja 2018. godine!

  • Pored navedenih termina, svi studenti će biti obavezni prisustvovati dodatnoj nastavi koja će se realizirati kroz terenske aktivnosti (pješačke ture, planinarenje, biciklijade, i dr.). 

  • Sva dodatna nastava će biti održana u dogovoru sa asistentom pojedine grupe.

  • Konzultacije su svake srijede u Rodoču, kabinet 113a, od 12.00h-13.00h.

  • E-mailove profesora na kolegiju TZK-a možete pronaći OVDJE!


    Ivan Kvesić, viši asistent

Nastava na studiju

A. Oblici nastave Nastava se izvodi u sportskim dvoranama(malonogometna dvorana, gimnastička dvorana i plesna dvorana), i na unutarnjem bazenu u Sveučilišnom kampu u Rodoču te u prirodi na trim stazi „Trimuša“ u centru grada u Mostaru. B. Kineziološki programi i organizacija nastave Studenti mogu izabrati jedan od ponuđenih termina koji im odgovara po rasporedu ostalih nastavnih aktivnosti i obaveza na fakultetu. Kineziološki programi na svakom satu: košarka, odbojka, rukomet, nogomet, aerobik, plesovi, badminton, program u teretani, plivanje, pješačko-planinarske ture , koturaljkanje, bicikliranje, jogging, a kroz fakultativni program, uz sufinanciranje studenata i izleti u druge gradove ili države. C. Obveze studenata i uvjeti za dobivanje potpisa iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura Nastava kolegija TZK je OBAVEZNA za sve redovne studente u I., II., III. i IV. semestru, te se boduje 1 ECTS bodom. Uvjet za potpis je redovito pohađanje nastave. Studenti smiju izostati neopravdano s nastave 20 % od ukupnog fonda održanih sati ( 2 ili 3 izostanka ovisno ). Za sve dodatne izostanke potrebno je donijeti odgovarajuću dokumentaciju na početku svakog semestra, te priložiti zamolbu, nakon čega će se iste uzeti u razmatranje.  Nakon završenog semestra te dobivenog potpisa za redovito pohađanje nastave, a nakon što su riješene sve zamolbe,  studenti mogu ovjeriti semestar u referadi. Na ispitni rok tj. rok za potpise potrebno je doći s ispravno upisanim nositeljom kolegija (doc.dr.sc.Ivan Kvesić), punim nazivom predmeta (TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA) i čitko popunjenom prijavnicom! Nastava nije obavezna za izvanredne studente, međutim, svi izvanredni studenti su obavezni prilogom roka za potpise imati čitko popunjene prijavnice koje potpisuje predmetni nastavnik i dostavlja u referadu sa opisnom ocjenom OBAVLJENO. Nastava se odvija prema rasporedu te nema promjena grupa.

Razlozi pokretanja studija

Poznata je činjenica da većina visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini organizira i nastavu TZK-a za studente prvih i drugih godina . U zemljama u okruženju kao npr. u Republici Hrvatskoj ili Sloveniji, sva Sveučilišta i njihove sastavnice imaju obaveznu nastavu TZK-a za sve redovite studente prvih i drugih godina. Na većini fakulteta taj predmet se vrednuje sa 1 ECTS bodom u sustavu bodovanja u okviru Bolonjskog procesa(kao recimo mnogi fakulteti na Sveučilištu u Zagrebu i mnogi drugi). Prilikom održavanja treće Međunarodne konferencije Suvremena kineziologija“, koju je organizirao Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti-Mostar 2008.g., u Zborniku radova objavljen je i rad na temu „Postoji li potreba za organiziranje nastave TZK-a na Sveučilištu u Mostaru“(M.Kvesić,N.Zrnić). U anketi su ispitani stavovi studenata svih fakulteta na Sveučilištu u Mostaru a anketa je provedena uz punu potporu Studentskog zbora našeg Sveučilišta. Nedvojbeno je da 95% studenata podržava uvođenje organizirane nastave TZK-a i da je tjelovježba i bavljenje sportom od velike važnosti za te mlade ljude, koji najveći dio dana provode sjedeći na nastavi,vježbama, pred računalom i učeći, te im je neophodna i tjelesna aktivnost za njihov svestrani psihofizički razvoj i očuvanje i unapređenje zdravstvenog statusa. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru na prvu godinu u akademskoj 2011/12 god. upisano je preko 500 studenata. Po sadržaju u PP-u na tim studijima, vidljivo je da jedino na Studiju fitičke kulture nije potrebno organizirati nastavu TZK-a. Za studenate svih ostalih studijskih grupa, potrebno je već od ove akademske godine organizirati nastavu TZK. Nastava bi bila organizirana za početak na prvoj godini u I i II semestru a sljedeću akademsku godinu bi nastava bila organizirana i za drugu godinu svih studijskih grupa.

POVIJEST KOLEGIJA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Poznata je činjenica da većina visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini organizira i nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture za studente prvih i drugih godina. U zemljama u okruženju kao npr. u Republici Hrvatskoj ili Sloveniji, sva Sveučilišta i njihove sastavnice imaju obaveznu nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture za sve redovite studente prvih i drugih godina a neke sastavnice i na višim godinama studija kao izborni predmet na fakultetu. Na većini fakulteta taj predmet se vrednuje sa 1 ECTS bodom u sustavu bodovanja u okviru Bolonjskog procesa (kao recimo fakulteti na Sveučilištu u Zagrebu ali i mnogi drugi). Prilikom održavanja treće Međunarodne konferencije Suvremena kineziologija“, koju je organizirao Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti-Mostar 2008.g., u Zborniku radova objavljen je i rad na temu „Postoji li potreba za organiziranje nastave TZK-a na Sveučilištu u Mostaru“(M.Kvesić,N.Zrnić). U anketi su ispitani stavovi studenata svih fakulteta na Sveučilištu u Mostaru a anketa je provedena uz punu potporu Studentskog zbora našeg Sveučilišta. Nedvojbeno je da 95% studenata podržava uvođenje organizirane nastave Tjelesne i zdravstvene kulture i da je tjelovježba i bavljenje sportom od velike važnosti za te mlade ljude, koji najveći dio dana provode sjedeći na nastavi, vježbama, pred računalom i učeći, te im je neophodna i tjelesna aktivnost za njihov svestrani psihofizički razvoj i očuvanje i unapređenje zdravstvenog statusa. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru na prvu godinu u akademskoj 2011/12 god. upisano je preko 500 studenata. Po sadržaju u planu i programu na tim studijima, vidljivo je da jedino na Studiju kineziologije nije potrebno organizirati nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture. Za studenate svih ostalih studijskih grupa, nastava je organizirana i provodi se redovito. doc.dr.sc.Ivan Kvesić


Notice: Use of undefined constant h - assumed 'h' in /var/www/fpmoz/modules/mod_nastavnici/mod_nastavnici.php on line 7

Nastavnici

dr. sc. Mladen Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika 1
Kineziološka metodika 2
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj ško
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj n
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
TZK kod djece s posebnim potrebama

dr. sc. Žarko Bilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Kolegiji

Aerobik
Atletika
Badminton
Elementarne igre
Fitnes
Kineziološka rekreacija
Košarka
Mali nogomet
Odbojka
Pješačke ture
Rukomet
Sportsko penjanje
Stolni tenis
Terenska nastava
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Zimovanje
Zimski sportovi 2

dr. sc. Damir Crnjac

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
crnjac.damir@fpmoz.ba

Konzultacije

srijeda od 9 do 10

Ured

102a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Hrvanje - TM
Judo - TM

dr. sc. Franjo Lovrić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
franjo.lovric@hotmail.com

Konzultacije

srijeda od 9 do 10

Ured

102a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Elementarne igre
Opće pripremne vježbe
Terenska nastava

dr. sc. Ivan Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 (0)36 355-456
kvesic.ivan@sum.fpmoz.ba

Konzultacije

srijedom od 11:30 sati

Ured

113a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4

dr. sc. Miran Pehar

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
pehar.miran@fpmoz.ba

Konzultacije

četvrtkom od 10 do 11

Ured

kabinet 113a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika

mag. Ivan Zeljko

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
ivanzeljko79@gmail.com

Konzultacije

ponedjeljak od 12:30 do 13:30

Ured

111a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Futsal
Nogomet - TM

mag. Mate Brekalo

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
mbrex3@gmail.com

Konzultacije

ponedjeljak od 12:30 do 13:30

Ured

111a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Fitnes
Kineziološke aktivnosti i zdravlje
Osnovne kineziološke transformacije
Učitavam...